Čarobne uspomene utkane u personalizirane knjige i osmijeh na licu danas nažalost nemaju svi.

 

Zato smo odlučili tome doskočiti barem malo, koliko je u našoj moći. Želimo da jednoga dana ovaj svijet postane čarobna planeta, razigrana i topla poput djetinjstva.

 

Bolnice, rodilišta i dječji domovi puna su djece kojima je potrebno vratiti osmijeh na lice. Vi s nama to sada možete promijeniti.

Popis dosadašnjih donacija:

 

  1. Donacija Dječjem Domu Zagreb, Nazorova 49, određeni postotak od prodaje proizvoda u svrhu kupnje Uskršnjih poklona za djecu – 2019. godina
  2. Donacija Dječjem Domu Zagreb, Nazorova 49, određeni postotak od prodaje proizvoda u svrhu ljetovanja djece – 2019. godina
  3. Pokloni za mame koje su rodile u Zagrebu za vrijeme potresa (22.03.2020. u jutarnjim satima, Petrova bolnica i Merkur) – Premium Radosnice s Vilinskim prahom – 2020. godina
  4. Donacije Općoj bolnici Zadar od kupljenih Radosnica uz slanje kodova koje možete pronaći na letcima unutar odjela porodništva i ginekologije
  5. Donacije u novcu i odjeći stradalima u Petrinji nakon potresa – 2021. godina
  6. Donacija Dječjem Domu Zagreb, razrada teksta i dizajna Radosnica za potrebe djece u Domu, tisak naklade godišnje zalihe Radosnica – 2022. godina