Uvjeti korištenja
“MAGIC BOOK LAB” internet stranice

U nastavku se nalaze pravila i uvjeti pod kojima se možete koristiti sadržajima internet stranice Magic Book Lab. Stoga vas molimo da se s njima upoznate prije početka njihovog korištenja. Tako ćemo izbjeći kasnije eventualne nesporazume i posljedice u vezi s time.

Ovi uvjeti korištenja se odnose na korištenje web stranice magicbooklab.com i Magical Book Lab društvenih mreža.

Prilikom prvog korištenja web stranice magicbooklab.com, smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate Magic Book Lab internet stranici i ne koristite njene sadržaje. Imate li bilo kakva pitanja ili nejasnoće vezane za uvjete korištenja, molimo da nam se obratite putem e-maila info@magicbooklab.com

Izgled i sadržaj Magic Book Lab internet stranice možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da više naknadno korištenje Magic Book Lab internet stranice predstavlja vaš pristanak na sve eventualne izmjene.

Autorsko pravo

Sve vrste proizvoda Magic Book Lab internet stranice (dalje u tekstu: Proizvodi) podliježu Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima, te su zaštićeni važećim pozitivnim propisima. Niste ovlašteni za korištenje tih prava ukoliko to nije utvrđeno ovim Uvjetima korištenja. Niste ovlašteni bilo koje od navedenih Proizvoda mijenjati, razvijati unatrag, obrađivati, prodavati, kopirati djelomično ili u cjelosti, slati dalje za komercijalne svrhe, ili si priskrbiti bilo kakvu drugu komercijalnu korist od ovih Proizvoda.

Dužnosti Korisnika i obveze Davatelja usluge

Prihvaćate spremanje vlastitih fotografija i QR kodova na server koji je u vlasništvu Davatelja usluge, u svrhu upravljanja i obrade Vaših slikovnih datoteka. Ovime prihvaćate prijenos fotografija na server Davatelja usluge, u svrhu izrade Proizvoda.

Potvrđujete da imate pravo i da ste autorizirani prenijeti i ispisivati slike koje ste prenijeli, te također video sadržaje i glasovne poruke te eventualne crteže. Potvrđujete da imate pravo vlasništva nad tim materijalima i sadržajima. Dajete privolu Davatelju usluge da smije prikupljati i dalje obrađivati Vaše osobne podatke za unos u Proizvode, te samo i isključivo u te svrhe, ili u svrhu za koju ste sami naknadno dali privolu.

Sami QR kodovi kao slike generirane u knjizi koje služe za kasnije čitanje besplatnim mobilnim aplikacijama biti će smješteni i pohranjeni na autorovom serveru, unutar domene magicbooklab.com, koja posjeduje važeći SSL certifikat. Sadržaj koda nije moguće ukrasti niti neovlašteno pristupiti direktoriju s navedenim datotekama.

Video sadržaji koje ste namijenili za područje multimedije u knjigama spremate na vlastitom online serveru, hostingu ili oblaku te ostaju isključivo i apsolutno u Vašem vlasništvu. Prilikom izrade proizvoda Korisnik zadržava sva autorska prava na učitanom multimedijskom sadržaju. Davatelj usluge nije odgovoran za sadržaj videa, njegovu ispravnost ili neispravan URL tog videa. Video ostaje fizički odvojen od internet stranice magicbooklab.com i samim time maksimalno zaštićen, pošto Davatelj usluge, njegovi ugovorni suradnici i posjetitelji stranice nemaju uvid u sadržaj Vašeg videa. Ukoliko video zapis odstranite sa svog virtualnog servera ili oblaka, neće više biti čitljiv putem QR kodova. Video zapis spremljen na računalu također neće biti čitljiv, potrebno je video spremiti na online server ili cloud. Davatelj usluge ne odgovara za posljedice Vašeg eventualnog nepravilnog rukovanja videom nakon kupnje knjiga, brisanja linka i nestajanja čitljivosti video zapisa putem QR kodova. Ovime potvrđujete da ste upoznati s navedenim činjenicama, te se prihvatom Uvjeta korištenja slažete s istim.

Ukoliko Davatelju usluge pošaljete osobne podatke koji uključuju nešto od posebnih kategorija osobnih podataka čije  je prikupljanje od strane Davatelja usluge zabranjeno, po članku 8. Zakona o zaštiti osobnih podataka, podrazumijeva se da ste dali privolu Davatelju usluge, te se unutar te privole podaci od strane Davatelja usluge mogu prikupljati i dalje obrađivati. Prihvaćate potpunu i isključivu odgovornost za podatke prenesene uporabom web stranice te slanjem knjiga i bilo kakvih sadržaja na izradu Davatelju usluge. Prihvaćate da nećete upotrijebiti web stranicu na mjestima gdje se uređuju Proizvodi za prijenos slika, video sadržaja ili glasovnih zvukova, u svrhu prijenosa pornografskog sadržaja ili sadržaja seksualne prirode, ili onih koji su inače protivni dobrim običajima i prisilnim propisima. Prihvaćate da nećete isticati diskriminaciju spolova, omalovažavati ili na bilo koji drugi način uvrijediti pripadnike druge vjere ili drugih uvjerenja, nacionalnosti, rasnog ili etničkog podrijetla, političkih opredijeljenja, sindikalnog članstva, zdravlja ili spolnog života, osobnih podataka o kaznenom ili prekršajnom postupku, ili bilo kojih drugih sadržaja gdje bi se pojedinac mogao pronaći diskriminiran i ponižen. Potvrđujete da nećete korisititi govor mržnje u bilo kojem dijelu Knjige.

Jamčite da Davatelj usluge, njegovi ugovorni suradnici ili drugi suradnički pojedinci neće biti odgovorni za zahtjeve koji nastanu iz gore spomenutih razloga i da će takvima s Vaše strane biti nadoknađena svaka šteta koja bi nastala zbog nepoštivanja ove dužnosti.

Davatelj usluge obvezuje se da dostavljene materijale neće prosljeđivati trećim osobama niti ih na drugi način zloupotrebljavati. Davatelj usluge obvezuje se da će dostavljene materijale obrađivati samo u svrhu u koju su mu dostavljeni odnosno za izradu Proizvoda ili drugih sadržaja, jedino i isključivo po narudžbi korisnika.

Obrada osobnih podataka

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik daje izričitu i bezuvjetnu privolu Davatelju usluge za obradu osobnih podataka. Davatelj usluge prikuplja osobne podatke registriranih Korisnika. Podaci koje Davatelj usluge prikuplja su: ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, isl, odnosno svi podaci koje Korisnik da Davatelju usluge popunjavanjem registracijskog lista.  Osobni podaci prikupljaju se u svrhu ispunjenja ugovora i radi praćenja statističkih podataka. Osobni podaci prikupljaju se samo kada Korisnik da suglasnost ili omogući njihovo prikupljanje. Voditelj obrade je vlasnik obrta i Korisnik može sve upite vezane uz obradu osobnih podataka uputiti voditelju obrade na e-mail: info@magicbooklab.com ili pisanim putem na adresu: Daria Markić, obrt Littera M. Design, Josipa Šabana 16, 10000 Zagreb. Osobni podaci prikupljaju se i čuvaju samo dok je Korisnik registriran na stranici magicbooklab.com. Kad Korisnik izbriše svoj Korisnički profil, obrade će njegove osobne podatke iz evidencije osobnih podataka.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku od Davatelja usluge zatražiti pristup svojim osobnim podacima i ispravak osobnih podataka. Davatelj usluge osobne podatke koristi za ispunjavanje narudžbi Korisnika odnosno u tehničke svrhe prilikom administriranja Internet stranicom, za komunikaciju s Korisnikom i izradu statistike. Osobni podaci neće se ustupati trećim osobama osim uz suglasnost Korisnika usluge. Korisnik usluge samostalno odlučuje koje će podatke ustupati Davatelju usluge. U slučaju uskraćivanja nekih od traženih podataka, postoji mogućnost da Korisnik usluge neće biti u mogućnosti pristupiti nekim mjestima ili značajkama internet stranice odnosno da neće moći koristiti usluge Davatelja usluge obzirom da Davatelj usluge prikuplja samo podatke nužne za ispunjenje ugovora (npr. adresa). Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu za obradu osobnih podataka.

Jamstva i odgovornost

Davatelj usluge  poduzima sve moguće napore kako bi osigurao da će Vaše digitalne slike biti prenesene na server Davatelja usluge.

Web stranica za izradu knjiga se daje na korištenje u svom aktualnom stanju. Davatelj usluge i njegovi suradnici, ne jamče niti da princip web stranice odgovara svim Vašim zahtjevima niti da će izvedba funkcionirati bez prekida i grešaka.

Davatelj usluge nije odgovoran ni za kakve štete; niti za smanjenje dobiti ili financijske gubitke, niti za indirektne štete kao što su izgubljeni ili uništeni podaci, neodrživi vremenski rasporedi, zahtjevi trećih ili druge posebne, slučajne ili posljedične štete koje nastaju zbog uporabe ili nestručne uporabe web stranice.

Davatelj usluge ne preuzima jamstvo za pristup Internetu ili za prekid i/ili funkcioniranje Interneta bez greške. Internet je otvorena mreža i Davatelj usluge poduzima sve moguće korake kako bi zaštitio Vaše podatke. Davatelj usluge ne može jamčiti zaštitu Vaših digitalnih slika, video sadržaja ili zvukova i glasovnih poruka, niti da će isti za vrijeme prijenosa biti zaštićeni ili da treći neće moći pristupiti do njih niti do podataka iz Vaših narudžbi. Davatelj usluge ne preuzima jamstvo ili odgovornost u slučaju hakerskih napada na vlastitu web stranicu, na vlastito računalo ili na gubitak osobnih podataka naručitelja uslijed vanjskih utjecaja, na koje Davatelj usluge nije mogao utjecati. Uslijed nastupa takvog slučaja, Davatelj usluge zadržava pravo od Korisnika zatražiti ponovnu dostavu sadržaja, bez plaćanja dodatne naknade od strane Korisnika.

Davatelj usluge  nije odgovoran ni za kakvu štetu na Vašim slikovnim datotekama, video ili glasovnim sadržajima, koje ste izazvali Vi ili druge osobe ili jedinice (uključivo, ali ne ograničeno na izravne ili posljedične štete), ili za promjenu, promjenu redoslijeda sortiranja, gubitak, uništenje, krađu, ili bilo kakav drugi oblik zlouporabe Vaših digitalnih slika, video ili glasovnim sadržajima, osim u slučaju namjere ili grubog nemara od strane Davatelja usluge.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik u slučaju kupovine na Magic Book Lab internet stranici nema pravo na jednostrani raskid ugovora. Proizvodi koji se nude na našim stranicama izrađeni su po specifikacijama Korisnika i jasno prilagođeni Korisniku, tj. napravljeni po Vašoj personalizaciji. Također digitalni proizvodi u pdf. ili drugim formatima ne isporučuju se na tjelesnom mediju, nego putem e-pošte te samim time spadaju u proizvode za koje potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora, tj. povrat proizvoda. Ovime potvrđujete da ste upoznati s tom činjenicom i da ste svjesni da nemate pravo na jednostrani raskid ugovora. Također ovime dajete svoj izričit pristanak na to da ispunjenje ugovora započinje prije isteka roka od 14 dana, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik ima pravo odustati od kupnje digitalnih knjiga koje mu se dostavljaju na e-mail, ali samo do trenutka kada e-mail sa proizvodom bude zaprimljen na serveru Korisnika. Ovime potvrđujete da ste upoznati sa navedenim činjenicama.

Uvjeti korištenja.pdf

0
    0
    Vaša košarica
    Vaša Košarica je praznaNatrag u trgovinu
      Calculate Shipping