OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Internet stranice Magic Book Lab

I      UVOD

Ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Opći uvjeti) uređuju se pravila pružanja usluga informacijskog društva na web stranici www.magicbooklab.com koju provodi obrt Littera M. Design u okviru registrirane djelatnosti informacijskog društva.

Obrt Littera M. Design kao Davatelj usluge posluje u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske kojima je regulirano poslovanje informacijskog društva, naročito Zakona o elektroničkoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o obveznim odnosima, te Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka u dijelu u kojem je Davatelj usluge pojedine odredbe tih propisa primijenio na ove Opće uvjete, kao i u skladu sa važećom EU regulativom.

Ovi Opći uvjeti uređuju odnos Davatelja usluge i Korisnika usluge u pružanju usluga informacijskog društva putem Internet stranice www.magicbooklab.com i čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Davatelja i Korisnika usluge.

Korištenjem ove stranice i naručivanjem proizvoda suglasni ste da ste pročitali, razumjeli i složili se s ovim Općim uvjetima. Iste možete spremiti na Vaše računalo ili ispisati klikom na ikonu „ispiši“ na Vašem pregledniku.

 II       OPĆI PODACI O DAVATELJU USLUGE

Naziv obrta: Littera M. Design

Sjedište obrta: Josipa Šabana 16, Zagreb

Vlasnik obrta: Daria Markić (OIB:48522791544)

e-pošta: info@magicbooklab.com

telefon: +385997754444

www: https://www.magicbooklab.com

Registar: Obrtni registar pri Gradskom uredu za gospodarstvo, rad i poduzetništvo Grada Zagreba

Matični broj obrta: 97767026

Broj obrtnice: 21010137418

Šifre djelatnosti:      74.10 – specijalizirane dizajnerske djelatnosti

                                    47.91 – trgovina na malo preko pošte ili interneta

                                    63.12 – internetski portali

                                    63.99 – ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

                                    58.11 – izdavanje knjiga

                                    58.19 – ostala izdavačka djelatnost

                                    18.12 – ostalo tiskanje

                                    18.13 – usluge pripreme za tisak i objavljivanje

                                    18.14 – knjigoveške i srodne usluge

                                    58.14 – izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

                                    58.29 – izdavanje ostalog softvera

                                    63.11 – obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

                                    90.03 – umjetničko stvaralaštvo

III         POJAM USLUGE INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Uslugom informacijskog društva smatra se usluga koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev Korisnika, a posebno Internet prodaja robe i usluga, te mogućnost traženja podataka i usluga koje se prenose elektroničkom mrežom, posreduju u pristupu mreži ili pohranjuju podatke Korisnika.

Korisnik je fizička ili pravna osoba zainteresirana za uslugu informacijskog društva koja na temelju ostvarenog  kontakta sa Davateljem usluge iskaže interes za ponuđenom uslugom ili proizvodom pružatelja usluge.

IV         NARUDŽBA

Korisnik narudžbu željenog proizvoda može izvršiti slanjem e-mail upita Davatelju usluge ili ispunjavanjem on-line obrasca narudžbe.

Potvrdom narudžbe, Korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja, sa svim pravima i obvezama, te stječe pravo kupovine proizvoda i usluga Davatelja usluge.

V PRISTUP, INFORMACIJE O PROIZVODIMA I CIJENAMA

Korisnik usluge na Internet stranici Davatelja usluge može izvršiti pregled usluga i proizvoda Davatelja usluge. Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, opis, cijena i predviđeno vrijeme isporuke. Davatelj usluge ne jamči da prikaz boje pojedinog proizvoda na računalnom monitoru Korisnika usluge odgovara stvarnoj boji tog proizvoda u stvarnosti. Davatelj usluge ne odgovara za kvalitetu izrade proizvoda ukoliko su nedostatci posljedica loše kvalitete multimedijskog sadržaja koji je isporučio Korisnik.

Korisnik Internet stranicu Davatelja usluge može koristiti na način da se registrira na stranici kao korisnik ili stranicu može koristiti kao gost.

Cijene i dostupnost podataka podložni su promjenama u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave i po vlastitom nahođenju Davatelja usluge. Na Korisnika se odnosi cijena koja je označena uz proizvod u trenutku narudžbe istog.

Uz svaki proizvod navodi se njegov naziv, kratak opis, raspoloživost i cijena. Cijene su izražene u eurima (EUR). U iskazanu cijenu je uračunat porez na dodanu vrijednost.

Cijena proizvoda ili usluge je cijena koja je u izborniku Davatelja usluge naznačena uz određeni proizvod ili uslugu. Cijena iskazana uz proizvod ne uključuje troškove dostave. Troškovi dostave odvojeno su i jasno naznačeni pa je Kupac prilikom obračuna cijene upoznat sa svim elementima konačne cijene prije mogućnosti klika na polje ‘Potvrdi narudžbu’.

U slučaju da je cijena iz bilo kojeg razloga netočno istaknuta ili se je tijekom narudžbe izmijenila, Davatelj usluge će:

 1. obavijestiti Korisnika o novoj cijeni pri čemu Korisnik ima mogućnost promijeniti svoju narudžbu, odustati od kupnje u cijelosti ili djelomično ili potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez dodatnih troškova ili
 2. omogućiti Korisniku odustanak od kupnje te istodobno iznaći odgovarajuće rješenje u interesu obje strane.

Pregledom ponude Davatelja usluge, Korisnik izabire odgovarajući proizvod ili uslugu iz ponude.

 1. Knjige

Korisnik na web stranici odabire obrazac narudžbe koji ovisi o željenoj tematici knjige.

Korisnik sam odabire budući izgled proizvoda na internet stranici Magic Book Lab, te ga je dužan u potpunosti pregledati prije same narudžbe. Korisnik potvrđuje da je suglasan sa podacima unesenim u predložak za kreiranje proizvoda, te potvrđuje kako naručuje proizvod sa podacima koje je sam predao.

Korisnik je dužan narudžbu popuniti traženim podacima (ime i prezime, adresa, OIB, eventualna druga adresa dostave, eventualno izdavanje R1 računa). Po dovršetku narudžbe Korisnik usluge klikom na polje ‘Potvrdi narudžbu’ dovršava svoju narudžbu.

Nakon primitka narudžbe Davatelj usluge će najkasnije u roku od dva radna dana Korisniku usluge putem elektroničke pošte dostaviti Ponudu koja sadržava sve bitne elemente ugovora i obavijestiti ga o uputi za plaćanje.

 1. Rokovnici

Po odabiru vrste, boje, dizajna i količine, Korisnik usluge klikom na polje „Naruči“, odabire željeni proizvod. Nakon primitka narudžbe Davatelj usluge će najkasnije u roku od dva radna dana  Korisniku usluge putem elektroničke pošte dostaviti Potvrdu narudžbe koja sadržava sve bitne elemente ugovora. Potom će Korisnik putem e-maila zaprimiti upute za plaćanje, a nakon izvršenog plaćanja i račun.

Korisnik sam kreira budući izgled proizvoda na internet stranici Magic Book Lab, te ga je dužan u potpunosti pregledati prije same narudžbe. Korisnik potvrđuje da je suglasan sa podacima unesenim u predložak za kreiranje proizvoda, te potvrđuje kako naručuje proizvod sa podacima koje je sam predao.

 1. Planeri

Po odabiru boje, dizajna i količine, Korisnik usluge klikom na polje „Naruči“, odabire željeni proizvod. Nakon primitka narudžbe Davatelj usluge će najkasnije u roku od dva radna dana  Korisniku usluge putem elektroničke pošte dostaviti Potvrdu narudžbe koja sadržava sve bitne elemente ugovora. Potom će Korisnik putem e-maila zaprimiti upute za plaćanje, a nakon izvršenog plaćanja i račun.

Korisnik je dužan u potpunosti pregledati proizvod prije same narudžbe. Korisnik potvrđuje da je suglasan sa podacima unesenim u predložak za kreiranje proizvoda, te potvrđuje kako naručuje proizvod sa podacima koje je sam predao.

 1. Ukrasne kutije

Korisnik usluge putem e-mail narudžbe naručuje kutije za koje je zainteresiran sukladno specifikacijama iz ponude Davatelja usluge.

 1. Buzz harmonika sa fotografijama

Po odabiru ponuđene boje i dizajna Korisnik odabire fotografije za prijenos uz naznaku rasporeda fotografija, te klikom na polje „Naruči“, odabire željeni proizvod i potvrđuje raspored fotografija.

Nakon primitka narudžbe Davatelj usluge će najkasnije u roku od dva radna dana  Korisniku usluge putem elektroničke pošte dostaviti Potvrdu narudžbe koja sadržava sve bitne elemente ugovora. Potom će Korisnik putem e-maila zaprimiti upute za plaćanje, a nakon izvršenog plaćanja i račun.

Korisnik sam kreira budući izgled proizvoda na internet stranici Magic Book Lab, te ga je dužan u potpunosti pregledati prije same narudžbe. Korisnik potvrđuje da je suglasan sa podacima i rasporedom fotografija unesenim u predložak za kreiranje proizvoda, te potvrđuje kako naručuje proizvod sa podacima koje je sam predao.

VII       PLAĆANJE I IZDAVANJE RAČUNA

Korisnik usluge plaćanje može izvršiti virmanskim putem. Korisnik je dužan plaćanje izvršiti u roku od 8 dana od primitka upute za plaćanje.

Davatelj usluge dostaviti će račun Korisniku elektronskim putem na e-mail adresu navedenu u registracijskom listu.

Račun se Korisniku dostavlja u formatu u kojem isti može ispisati ili spremiti na svoje računalo. Za sva pitanja i nejasnoće u vezi računa Korisnik se može obratiti Davatelju usluge na e-mail info@magicbooklab.com.

Ukoliko Korisnik nije zaprimio račun, molimo Korisnika da provjeri Spam folder odnosno je li mu mail box pun.

Ukoliko Korisnik želi R1 račun, dužan je to najaviti unaprijed e-mailom, te Davatelja usluge u tu svrhu obavijestiti o nazivu, adresa i osobnom identifikacijskom broju, te popisu proizvoda koje želi kupiti.

VIII    KUPOPRODAJNI UGOVOR

Kupnjom putem stranice MagicbookLab sklapa se ugovor na daljinu. Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim kada Korisnik usluge klikom potvrdi narudžbu na stranici www.magicbooklab.com. Korisnik će putem elektroničke pošte zaprimiti pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru koja sadrži sve bitne sastojke ugovora i služi kao dokaz sklopljenog ugovora. Sastavni dio ugovora su i ovi Opći uvjeti. Ugovor na daljinu jednokratni je ugovor koji se konzumira njegovim potpunim ispunjenjem.

IX         DOSTAVA

Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda. Cijena dostave je na stranicama Davatelja usluge iskazana zasebno i jasno odvojeno od cijene proizvoda. Korisnik usluge je prilikom narudžbe proizvoda upoznat s visinom troškova dostave.

Davatelj usluge obvezuje se isporučiti naručene proizvode u roku od 15 radnih dana od zaprimanja narudžbe.

Dostava se obavlja na adresu Korisnika navedenu u narudžbi. Ukoliko Korisnik želi dostavu na adresu različitu od one u narudžbi dužan je to posebno naznačiti prilikom narudžbe. U slučaju izostanka posebno naznačene druge adrese isporuke dostava na adresu iz narudžbe koja je naznačena uz osobne podatke Korisnika smatra se urednom dostavom.

Proizvod je osiguran od gubitka u dostavi. Ukoliko Korisnik nakon proteka 30 dana od izvršene narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Davatelja usluge, odnosno od dostavne službe, dužan je obavijestiti Davatelja usluge kako bi isti mogao pronaći pošiljku ili poslati zamjensku.

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Korisnik je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

Proizvodi iz jedne narudžbe dostavljaju se u jednom paketu. Ukoliko Korisnik naruči više proizvoda u više različitih narudžbi, ti će proizvodi biti poslani odvojeno.

Ukoliko Korisnik u jednoj narudžbi naruči tri ili više rokovnika, dostava je za konkretnu pošiljku besplatna.

Ukoliko Korisnik u vrijeme isporuke nije zatečen na mjestu isporuke naznačenome u narudžbi, dostavljač će ga naknadno kontaktirati ili ostaviti Obavijest o prispijeću pošiljke sa navedenim kontaktom, kako bis se dogovorili o idućem terminu dostave.

Ukoliko Korisnik propusti preuzeti narudžbu od strane dostavne službe vlastitom krivnjom, Davatelj usluge nije dužan refundirati plaćeni iznos proizvoda i dostave.

X   REKLAMACIJE

Korisnik je ovlašten uputiti obrazloženu reklamaciju (prigovor) putem e-maila: info@magicbooklab.com ili pisanim putem (poštom preporučeno) na adresu: Littera M. Design, Josipa Šabana 16, 10000 Zagreb, sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.

Davatelj usluge se obvezuje bez odgode potvrditi Korisniku primitak prigovora putem e-maila ili pisanim putem (poštom preporučeno), te na isti odgovoriti u roku od petnaest dana od dana primitka prigovora, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

Ukoliko proizvod ima materijalni nedostatak, Korisnik usluge je dužan Davatelju usluge dostaviti dokaz o opravdanosti reklamacije; fotografiju proizvoda koja prikazuje materijalni nedostatak proizvoda.

Korisniku, čiji proizvod ima materijalne nedostatke, a Davatelj usluge utvrdi da su isti posljedica propusta Davatelja usluge ili njegovih kooperanata, Davatelj usluge će ponuditi izbor između popravka ili zamjene proizvoda, a tek ako Korisnik ne dobije zahtijevani popravak odnosno zamjenu proizvoda, iz razloga utvrđenih Zakonom o obveznim odnosima, isti ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora.

Ukoliko Davatelj usluge utvrdi da je reklamacija neutemeljena, neće izvršiti popravak niti isporučiti zamjenski proizvod, odnosno neće sniziti cijenu niti izvršiti povrat novca po raskidu ugovora.

Korisnik se posebno obavještava da proizvod nema obilježje stvari kojem je Davatelj usluge dužan osigurati ažuriranja, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna da stvar ostane bez nedostataka, jer se digitalni element nalazi na mediju Korisnika.

Smatra se da je sklapanjem Ugovora iz točke VIII Korisnik izričito i zasebno prihvatio navedeno odstupanje od objektivnih kriterija koji se koriste za određivanje postojanja nedostataka.

Ukoliko je Korisniku isporučena roba koja nije naručena, Korisnik je dužan Davatelju usluge dostaviti dokaz o opravdanosti reklamacije; fotografiju proizvoda koji je isporučen a koji Korisnik nije naručio. U slučaju isporuke robe koja nije naručena, Korisnik ima pravo na povrat robe Davatelju usluge i dostavu naručenog proizvoda ili povrat robe Davatelju usluge i povrat novca koji je Korisnik uplatio Davatelju usluge za naručeni a neisporučeni proizvod.

Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovdje.

XI      PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA I ODUSTANAK OD KUPNJE

Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, Korisnik u slučaju kupovine proizvoda na MagicBookLab internet stranici nema pravo na jednostrani raskid ugovora. Proizvodi koji se nude na stranicama Davatelja usluge izrađeni su po specifikacijama potrošača i jasno prilagođeni potrošaču, tj. napravljeni po personalizaciji Korisnika.

XII    JAMSTVO

Davatelj usluge daje jamstvo za sve proizvode, osim ukoliko nije prilikom kupnje ili na računu odnosno jamstvu naznačeno drugačije. Jamstveni rok iznosi mjesec dana od isporuke proizvoda.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju oštećenja zbog nemara, nepravilne uporabe, mehaničkih oštećenja, djelovanja više sile i sl. Korisnik usluge reklamaciju vezanu uz jamstvo dužan je podnijeti u jamstvenom roku, u pisanom obliku s opisom greške u proizvodu, i to putem e-maila ili preporučenom poštom. Davatelj usluge zadržava pravo pregledati proizvod i očitovati se o zahtjevu Korisnika usluge.

Jamstvo ne vrijedi u slučaju mehaničkog oštećenja QR koda.

XIII    PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Davatelj usluge se obvezuje da će Korisniku uvijek biti dostupne sljedeće informacije:

 • podaci o identitetu obrta (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, broj registra),

  • podaci o kontaktu, koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Davateljem usluge (e-mail adresa, telefon,);
  • informacije o bitnim karakteristikama proizvoda, odnosno, uslugama iz ponude, uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva,
  • informacije o dostupnosti proizvoda odnosno uslugama,
  • način i uvjeti dostave proizvoda, odnosno, izvršenje usluga, osobito mjesto i rok dostave;
  • informacije o načinu plaćanja;
  • informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda, te o tome koliki je trošak korisnika kada vraća proizvod;
  • informacije o postupku s pritužbama korisnika, te podaci o kontaktnoj osobi Davatelja usluge zaduženoj za odnose i komunikaciju s korisnicima.

XIV       ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Sukladno Uredbi o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka 2016/679 Davatelj usluge prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika zakonito, pošteno i transparentno vodeći pritom računa da se prikupljaju samo podaci nužni za ispunjenje svrhe pravnog posla koji sklapaju Davatelj usluge i Korisnik.

a) Vrsta osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju

Pod osobnim podatkom podrazumijeva se svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; osoba čiji se identitet može utvrditi je osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturniili socijalni identitet tog pojedinca.

Davatelj usluge prikuplja i obrađuje dvije razine osobnih podataka. Prva razina osobnih podataka sastoji se od podataka koje Korisnik unosi prilikom registracije i predstavlja podatke koji su potrebni za ispunjenje budućeg poslovnog odnosa – ime i prezime, adresa za dostavu, e-mail za korespondenciju. Navedeni podaci čuvaju se dok je profil Korisnika aktivan. Po deaktivaciji korisničkog profila Davatelj usluge trajno briše osobne podatke unesene prilikom registracije Korisnika.

Podaci Korisnika prve razine mogu biti dostupni kooperantima Davatelja usluge i to dostavljačkoj službi prilikom dostave naručene pošiljke – podatak o imenu, prezimenu i adresi, računovodstvu Davatelja usluge prilikom izdavanja i obrade računa, te ostalim potencijalnim kooperantima s kojima bi Davatelj usluge mogao doći u doticaj isključivo u svrhe vezane uz ispunjenje pravnog posla (održavanje web stranice, odvjetničke usluge u slučaju spora i sl.)

Osobni podaci Korisnika zaštićeni su Izjavama o povjerljivosti koje je Davatelj usluge potpisao sa svojim kooperantima gdje se isti obvezuju čuvati kao tajnu svaki osobni podatak koji su saznali u izvršavanju svojih zadataka.

U osobne podatke druge razine spadaju svi podaci, slike i video uraci koje Korisnik aplicira u proizvod. Navedeni podaci predstavljaju podatke koje sam Korisnik odabire i koji su nužni za ispunjenje svrhe pravnog posla. Podaci druge razine čuvaju se mjesec dana od isporuke proizvoda. Po proteku navedenog roka podaci druge razine trajno se brišu kod Davatelja usluge. Podaci Korisnika druge razine mogu biti dostupni kooperantima Davatelja usluge koji se bave održavanjem web stranice. Osobni podaci Korisnika zaštićeni su Izjavom o povjerljivosti koju je Davatelj usluge potpisao sa svojim kooperantom gdje se isti obvezuje čuvati kao tajnu svaki osobni podatak koji je saznao u izvršavanju svojih zadataka.

Voditelj obrade je vlasnik obrta i Korisnik može sve upite vezane uz obradu osobnih podataka uputiti voditelju obrade na: info@magicbooklab.com ili Daria Markić, obrt Littera M. Design, Josipa Šabana 16, 10000 Zagreb.

b) Korištenje osobnih podataka

Davatelj usluge osobne podatke koristi za ispunjavanje narudžbi Korisnika odnosno u tehničke svrhe prilikom administriranja Internet stranicom, za komunikaciju s Korisnikom i izradu statistike. Osobni podaci neće se ustupati trećim osobama osim uz suglasnost Korisnika usluge.

Korisnik usluge samostalno odlučuje koje će podatke ustupati Davatelju usluge. U slučaju uskraćivanja nekih od traženih podataka, postoji mogućnost da Korisnik usluge neće biti u mogućnosti pristupiti nekim mjestima ili značajkama internet stranice odnosno da neće moći koristiti usluge Davatelja usluge obzirom da Davatelj usluge prikuplja samo podatke nužne za ispunjenje ugovora (npr. adresa za isporuku).

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku od Davatelja usluge zatražiti pristup svojim osobnim podacima i ispravak osobnih podataka.

Obrasci ‘Zahtjev za pristup informacijama’ i ‘Zahtjev za ispravak’ nalaze se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@magicbooklab.com poslati ispunjeni obrazac i zatražiti da mu se pruži informacija koji se podaci Korisnika obrađuju i u koju svrhu odnosno isti može zahtijevati izmjenu podataka koje smatra netočnima ili nepotpunima.Davatelj usluge dužan je u roku od mjesec dana postupiti po zahtjevu Korisnika. Rok se u slučaju opterećenosti Davatelja usluge može produžiti za dva mjeseca. Davatelj usluge obavijestiti će Korisnika o produljenju roka.

c) Privola

Prilikom registracije Korisnik je dao izričitu i bezuvjetnu privolu Davatelju usluge za obradu osobnih podataka.

Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku povući danu privolu za obradu osobnih podataka. Obrazac ‘Povlačenje privole’ nalazi se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@magicbooklab.composlati ispunjeni obrazac i zahtijevati da Davatelj usluge obustavi obradu osobnih podataka Korisnika. Davatelj usluge dužan je odmah obustaviti svaku daljnju obradu osobnih podataka, te o istome obavijestiti Korisnika. Ukoliko zbog povlačenja privole Davatelj usluge ne bude u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, isti ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog neispunjenja, dok Korisnik odgovara Davatelju usluge za sve dotad stvarno nastale troškove.

Nakon povlačenja privole Davatelj usluge će bez odgađanja trajno obrisati sve dotad prikupljene podatke o Korisniku.

d) Prigovor

U slučaju sumnje na zloupotrebu ili u slučaju uskraćivanja informacija, Korisnik ima pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu – Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

e) Brisanje osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti brisanje vlastitih osobnih podataka kod Davatelja usluge. Obrazac ‘Zahtjev za brisanje osobnih podataka’ nalazi se na stranici Davatelja usluge. Korisnik može u svakom trenutku na e-mail voditelja obrade info@magicbooklab.com poslati ispunjeni obrazac i zahtijevati da Davatelj usluge trajno izbriše sve ili određene osobne podatke Korisnika. Davatelj usluge dužan je postupiti po zahtjevu, te o istome obavijestiti Korisnika. Ukoliko zbog brisanja podataka Davatelj usluge ne bude u mogućnosti ispuniti svoj dio ugovorne obveze, isti ne odgovara Korisniku za štetu nastalu zbog neispunjenja, dok Korisnik odgovara Davatelju usluge za sve dotad stvarno nastale troškove. Davatelj usluge dužan je u roku od mjesec dana postupiti po zahtjevu Korisnika. Rok se u slučaju opterećenosti Davatelja usluge može produžiti za dva mjeseca. Davatelj usluge obavijestiti će Korisnika o produljenju roka.

f) Automatsko bilježenje informacija (ne-osobne informacije)

Prilikom svakog pristupa Internet stranici Davatelja usluge automatski se bilježe određeni podaci koji su općeniti i ne smatraju se osobnim podacima (preglednik korisnika, broj posjeta, prosječno vrijeme posjeta na stranicama, posjećene stranice). Tako dobiveni podaci od značaja su za Davatelja usluge budući da se koriste za mjerenje atraktivnosti internet stranice i poboljšanje sadržaja i upotrebljivosti. Takvi podaci ne razmatraju se posebno i ne otkrivaju trećim osobama.

g) Kolačići (cookies)

Na stranici www.magicbooklab.com primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi. Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu    korisnika     ostaju     pohranjeni     i     nakon     posjeta).     Kolačićima     trećih strana www.magicbooklab.com koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

Internetske stranice Littera M. Design-a ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Stranice www.magicbooklab.com služe se statistikom Google Analytics, a pravila o kolačićima treće strane potražite na Google Analytics. Podatke o tome kako se korisnici koriste našom internetskom stranicom povremeno možemo prikupljati koristeći se i drugim alatima sličnima usluzi Google Analytics.

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite. Više informacija o  upravljanju   kolačićima   potražite   na   stranicama   preglednika   kojim   se   koristite   ili   na www.allaboutcookies.org.

Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

h) Sigurnost

Davatelj usluge ulaže sve svoje napore kako bi se osigurala sigurnost osobnih podataka. Podaci Korisnika konstantno su zaštićeni od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili neovlaštenog otkrivanja.

i) Maloljetne osobe

Maloljetnici ne bi smjeli davati nikakve osobne podatke na stranicama bez dopuštenja roditelja ili skrbnika. Davatelj usluge nikad neće svjesno prikupljati osobne podatke od maloljetnih osoba, ili na bilo koji način podatke koristiti ili otkriti trećoj strani bez njihove dozvole.

Davatelj usluge obvezuje se na zaštitu podataka maloljetnika koji se nalaze na multimedijskim zapisima. Podaci će biti korišteni samo u svrhu izrade personaliziranih proizvoda te neće biti dani na uvid osobama izvan radnog procesa.

j) Zemlja obrade osobnih podataka

Server web stranice www.magicbooklab.com smješten je u Njemačkoj.

XV       INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj MagicBookLab Internet stranica je zaštićen i Obrt Littera M. Design iz Zagreba, Josipa Šabana 16 ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama MagicBookLab morate prethodno kontaktirati Littera M. Design putem e- mail adrese info@magicbooklab.com .

Zabranjeno je korištenje Internet stranice na nepravilan i nezakonit način. Sva prava intelektualnog vlasništva (zaštitni znakovi i oznake usluga, nazivi domena, dizajn, autorska prava, prava baze podataka) i svi sadržaji i materijali sadržani na ovim stranicama u vlasništvu su Littera M. Design-a.

Sadržaj stranice mogu se koristiti samo za osobne, nekomercijalne svrhe i ne smiju se reproducirati, mijenjati, kopirati, distribuirati, objavljivati, prikazivati, prenositi ili prodavati u bilo kojem obliku, na bilo koji način, u cijelosti ili djelomično.

XVII       ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Davatelj usluge zadržava pravo onemogućiti pristup web stranici zbog tehničkih ili drugih poteškoća i održavanja. Davatelj usluge nije odgovoran za nastanak eventualne štete ili troškova koje ima Korisnik usluge zbog prestanka, pasivnosti ili poteškoća u radu web stranice. Davatelj usluge svim svojim naporima nastoji osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na stranici. Davatelj usluge ne jamči za točnost, potpunost i ispravnost sadržaja objavljenih na web stranici, niti prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi nastala za Korisnika usluge zbog objave takvog sadržaja.

Davatelj usluge ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Korisnika usluge, uslijed korištenja web stranice. Korisnik usluge dužan je sam osigurati odgovarajuću zaštitnu opremu prije pristupa i korištenja web stranice www.magicbooklab.com.

Korisnik mora sam osigurati odgovarajuću sigurnost i povjerljivost podataka koji se koriste za prijavu na web stranice (e-mail, lozinka).

Usluge koje pruža Davatelj usluge ne uključuju troškove koje Korisnik snosi koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektorničke uređaje) te usluge za pristup stranicama Davatelja usluge. Davatelj usluge nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Davatelj usluge ima pravo (bez prethodnog upozorenja i objašnjenja) ograničiti aktivnosti Korisnika, ukloniti proizvode i ponude Korisnika, upozoriti ostale Korisnike usluga, te opomenuti, privremeno ili nepovratno zatvoriti korisnički račun, ukoliko korisnik krši Opće uvjete i Pravila privatnosti; ukoliko Davatelj usluge nije u mogućnosti sa sigurnošću provjeriti osobne podatke Korisnika; ukoliko aktivnosti Korisnika mogu nanijeti štetu ostalim korisnicima ili Davatelju usluge, te ukoliko se korisnički račun koristi za ostvarenje zakonima nedopuštenih ciljeva. Korisnik koristi usluge i izrađuje proizvode na vlastitu odgovornost. Davatelj usluge nije odgovoran i ne daje garancije za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti korištenjem magicbooklab.com internet stranica.

Davatelj usluge ne odgovara za nefunkcionalnost proizvoda u slučaju mehaničkog oštećenja QR koda.

Nedozvoljene aktivnosti:

 • Vrijeđanje, uznemiravanje, prijenos vulgarnih poruka i prijetnje bilo koje vrste, sadržaji u kojima se potiče vjerska, rasna ili bilo koja druga netrpeljivost, govor mržnje;
 • Slanje poruka i datoteka koji su zaštićeni autorskim pravima ili sadrže viruse i slične programe i datoteke koje mogu nanijeti štetu bilo sustavu magicbooklab.com ili obrtu Littera M. Design, bilo njihovim korisnicima;
 • Kršenje bilo kakvih zakonskih propisa; kopiranje, reproduciranje, preuzimanje ili distribuiranje podataka s ovih stranica djelomično ili u cijelosti, kao i bilo koje kršenje autorskih prava vezano uz magicbooklab.com. Zabranjeni su nelegalni materijali, djela zaštićena autorskim pravima, dijeljenje i nelegalno reproduciranje i prodaja komercijalnih audio, video ili glazbenih datoteka, kao i svaki drugi materijal/softver koji je u suprotnosti sa zakonskom regulativom. Zabranjen je warez, piratski softver, hacking, razbijanje tuđih lozinki, te korisnikovo objavljivanje linkova na spomenute materijale ili upute kako se oni koriste. Littera M. Design zadržava pravo podnošenja kaznene prijave i ukidanja svih pružanih usluga protiv korisnika koji se ne pridržava navedenih zabranjenih aktivnosti i sadržaja, te će kaznenu prijavu protiv takvog korisnika podnijeti nadležnim institucijama u skladu s važećim propisima Republike Hrvatske.

Davatelj usluge nije odgovoran za multimedijski sadržaj koji Korisnik unosi u proizvode. Multimedijski sadržaj koji Korisnik unosi ne smije sadržavati ništa od prethodno opisanih nedozvoljenih aktivnosti, a naročito pornografiju i govor mržnje.

XVIII       FUNKCIONALNOST I OPERABILNOST DIGITALNOG SADRŽAJA

Davatelj usluge ne odgovara za eventualne štete nastale neispravno podešenim operativnim sustavom, prisutnim malwareom/spywareom kod Korisnika i nije odgovoran za krađu identiteta uslijed zaraženosti korisnikovog sustava virusom.

Za ispravan prikaz ponuda i funkcioniranje sadržaja potrebno je računalo s minimalno operativnim sistemom Windows 7, PDF čitačem i ‘up – to – date’ ažuriranjima.

Web stranica Davatelja usluge optimizirana je za prikaz na desktop preglednicima Google Chrome

57.0 +, Mozilla Firefox 54+, Internet Explorer 11+, podržani mobilni uređaji sa sustavima: Android 4.4+, iOS 9+, Windows phone 8.1 +

Na korisničkom računalu potrebno je omogućiti prihvat cookiesa (kolačiče), Java Script i Adobe flash.

XIX       PRIGOVORI I SPOROVI

Korisnici usluga mogu svoje prigovore vezane uz rad Internet stranice, kao i u vezi s ugovornim i zakonskim obvezama Davatelja usluge podnijeti elektronskom ili redovnom preporučenom poštom na adresu Davatelja usluge: info@magicbooklab.comili Littera M. Design, Josipa Šabana 16, 10000 Zagreb.

Davatelj usluge dužan je na zaprimljeni prigovor odgovoriti u roku od petnaest dana od primitka prigovora.

Na Davatelja usluge, sukladno europskom zakonodavstvu koje je prihvatilo i hrvatsko zakonodavstvo, u pružanju usluga informacijskog društva, kao i u pogledu njegove odgovornosti primjenjuju se propisi prema sjedištu Davatelja usluge. U slučaju spora mjerodavno je hrvatsko pravo i nadležan sud u Republici Hrvatskoj.

XX             ZAVRŠNE ODREDBE

Korisnici Internet stranice www.magicbooklab.com prihvaćaju objavljene Opće uvjete poslovanja.

Davatelj usluge zadržava pravo modificirati Opće uvjete, te predlaže Korisnicima periodično pregledavanje. Ukoliko je Korisniku neka od promjena neprihvatljiva, treba odustati od korištenja ovih stranica. Ukoliko ih nastavite koristiti, smatrat će se da ste prihvatili sve promjene.

Sve izmjene Općih uvjeta obvezujuće su za Korisnika usluge i uvijek dostupne na web stranici u rubrici „Opći uvjeti poslovanja“. Korisnik usluge u slučaju da nije suglasan s ovim Općim uvjetima može jednostavno prestati s korištenjem ove stranice.

Za sva pitanja, pojašnjenja i komentare, vezane uz ove Opće uvjete, korisnici usluge mogu kontaktirati Davatelja usluge putem e-mail adrese info@magicbooklab.com.

0
  0
  Vaša košarica
  Vaša Košarica je praznaNatrag u trgovinu
   Calculate Shipping